Profsafe Logo
 
Kundtjänst
0371-52 32 90
Vardagar 08-16:30
Köpvillkor >
Så här gör man >

 
Varukorgen är tom

Certifieringsguide

Denna guide hjälper dig att skilja på olika begrepp och klassningar.


I folkmun används ofta lite slarvigt begreppet kassaskåp för allt från ett enkelt litet tunnplåtsskåp upp till värdeskåp av en högre grade. Avsikten med denna skåpsguide är att du lite enklare ska kunna välja den skåpstyp som du verkligen behöver för att nå det skydd som du eftersträvar.
Felval av skåpstyp (dvs klassning) kan leda till att du inte införskaffat det skydd som du hade för avsikt att erhålla. Tänk på att oklassade skåp ofta ger ett betydligt sämre skydd än klassade skåp gör, och att bedömningen av skyddsnivån i ett oklassat skåp ofta är subjektivt gjord, medan en klassad produkt är bedömd utifrån ett oberoende provningsföretag med kunskap och utbildning i hur respektive skåp ska provas och också vad skåpet ska klara (gäller både brand och inbrottsskydd).


Oacceptabla Värdeförvaringscertifikat  enligt EN 1143-1. Läs mer >

 

Arkivskåp

Arkivskåp är skåp konstruerade för brandskydd och effektiv förvaring på och vid din arbetsplats.
Arkivskåpen har oftast brandklass från 60 minuter upp till 120 minuter.
Dessa skåp är ofta byggda för maximal förvaring av pärmar och/eller hängmappar.

Brandavskiljande skåp 

Dessa skåp är avsedda för förvaring av brandfarliga vätskor, sprayburkar etc. i butiker, bensinstationer och verkstäder. Skåpen är testade enligt SP-metod 2369 och uppfyller kraven för klass 1-förvaring, dettutom är skåpen P-märkta. De är även brandklassade enligt SPCR 102 som överensstämmer med Sprängämnesinspektionens föreskriter SÄIFS 1996:2. Skåpen finns i tre storlekar. Som tillval finns belysning och trådhyllor för sprayburkar.

Datamediaskåp

Brandklassat för datamediaförvaring i S 60 DIS  eller S 120 DIS (tidigare tester 60D alt. 120D ger ej fullgott skydd).

 

Deponeringsskåp

Avsedda för exempelvis kassaredovisningar och finns i olika utföranden; stöldfördröjande skåp, deponeringsskåp med innehållsförsäkring  samt med EN 1143-2 klassning i olika Grade.

Med deponeringsskåp kan kontanthanteringen bli mycket säkrare utan att kassapersonal behöver ha tillgång till nycklar eller koder. Vårt sortiment av deponeringsskåp är mycket estetiskt och tilltalande (nu finns också en lättviktsvarian).

Deponeringsskåp finns i flera olika skyddsklasser från ej certifierade skåp till SS EN 1143-2 certifierade skåp. Ej certifierade skåp har ofta en innehållsförsäkring som tillval.


 

Dokumentskåp

För brandskydd använder man ett dokumentskåp. De mest accepterade brandklassningarna är UL och NT Fire som är internationell standard för dokumentskåp. Skillnaden är att i UL ingår även ett falltest. Brandklassningen har olika underklasser, beroende på hur lång tid skåpet står emot värmen till viss innertemperatur. Tidsangivelsen är alltid i minuter och är 30, 60, 90 eller 120.
Vårt sortiment av dokumentskåp innehåller flertalet storlekar och modeller. När det gäller brandskydd så måste man skilja på om du ska skydda pappersdokument eller datamedia. Klassen "Paper" är för skydd av pappersdokument, med maximal innertemperatur på ca 170 Ø C. "Data" och "Diskette" är för datamedia, maximal innertemperatur ca 50 Ø C resp. ca 30 Ø C. Vissa dokumentskåp har ETL klassning (CD, DVD, memorysticks etc).


 

Gasskåp / Kemikalieskåp

Enligt Sprängämnesinspektionens författningssamling (SÄFIS 1998:7) krävs E160 avskiljning vid förvaring av mer än 250 liter brandfarliga gaser i A-byggnad.  I vårt stortiment erbjuder vi flertelat olika
lösningar för gasolförvaring: 90 minuters brandklassEI30-skåp för gasförvaring samt skåp för utomhusförvaring.

Vi erbjuder även flera skåp för säker förvaring av olika typer av kemikalier och brandfarliga varor i alla miljöer.  I sortimentet finns även helsvetsade miljöskåp tillverkade enligt SS-EN 14073-3 vad gäller stabilitet och hållfasthet, enligt SS-EN 14073-2 vad gäller säkerhetskrav och SS-EN 14074 vad gäller hållfasthet rörliga delar.
 

Hängmappsskåp

Brandskyddande skåp med utdragbara lådor för förvaring av dokument och ritningar.
Skåpen har oftast brandskydd från 60 min upp till 120 minuter.
Det är viktigt att skilja på enligt vilken brandprovning testen är utförd.  Lokala normer från enskilda länder ställer ofta lägre krav och ger ofta väsentligt sämre brandskydd än mer erkända och internationella testnormer som NT Fire 017, UL och EN1047-1, även om det i certifikatet anges samma tid i minuter.

Inbrottsfördröjande skåp

Det finns på marknaden en mängd olika typer av ej certifierade skåp som ofta i folkmun lite slarvigt kallas för kassaskåp eller värdeskåp. Det är vikigt att skilja på kassaskåp och värdeskåp (som båda är klassade och certifierade produkter med ett objektivt prövat inbrottsskydd) från enklare typer av värdeskyddsskåp som saknar klassning och certifiering.
Ett enklare skåp som värdeskyddsskåp ger ett visst skydd men det är viktigt att förstå att det aldrig ger samma inbrottsskydd som ett klassat, provat och certifierat skåp. 

Nyckelskåp

I Profsafes sortiment av nyckelskåp finns det både SS3492 certifierade nyckelskåp, inbrottsfördröjande nyckelskåp samt enkla nyckelförvaringsskåp i tunnplåt. För de SS3492 nyckelskåpen finns det flertalet olika nyckelinredningar både med långa och/eller korta krokar.  De enklare nyckelskåpen finns för förvaring från 8 krokar til 101 krokar, utrustade med nyckellås eller elkodlås.

Serverskåp

Inbrottsskyddande skåp för datorer och datorservrar. Kan ha stöldskyddsklassning som säkerhetsskåp SS 3492. De serverskåp som vi har i vårt sortiment som är SS3492 certifierade är samtliga utrustade med fläktar, termostat samt indraget grenuttag. 

Stöldskyddsskåp

Numera är det Europanormen EN14450 som gäller (den har ersatt tidigare Stöldskyddsskåp 1 och Stöldskyddsskåp 2 som fanns i en svensk norm).
EN14450 finns som S1 och S2 skåp. Skåpen finns med eller utan brandskydd (oftast 30 eller 60 min)

Säkerhetsskåp 

Ett säkerhetsskåp är alltid klassat, dvs tillverkat efter vissa normer, tex. får inte lås vara manipulerbara eller dyrkbara. Skåpen ska klara av att stå emot olika typer av fysiskt våld under en angiven tid. I vårt sortiment finns olika modeller av skåp anpassade för olika typer av förvaring, exempelvis nyckelskåp, serverskåp och laptopskåp. Säkerhetsskåpen har inget brandskydd/brandklassning men det finns brandboxar som tillbehör. Våra säkerhetsskåp är godkända av SSF och certifierade av SBSC enligt SSF 3492, utgåva 1 (nr. 16-569).

Vi erbjuder vapenskåp med inredning för vapen eller med inredning för kombinerad förvaring. I sortimentet av vapenskåp finns många olika storlekar, från förvaring av pistoler/ammuntion upp till en kapacitet på 20 vapen. Till vapenskåpen finns även flertalet tillbehör så som brandbox och elkodlås. Våra vapenskåp har klassningen SS3492 vilket är vad polismyndigheten kräver för vapenförvaring. I sortimentet finns även vapenskåp med klassning SS EN 1143-1 Grade III. 

Värdeskyddsskåp

Det finns på marknaden en mängd olika typer av ej certifierade skåp som ofta i folkmun lite slarvigt kallas för kassaskåp eller värdeskåp. Det är vikigt att skilja på kassaskåp och värdeskåp (som båda är klassade och certifierade produkter med ett objektivt prövat inbrottsskydd) från enklare typer av värdeskyddsskåp som saknar klassning och certifiering.
Ett enklare skåp som värdeskyddsskåp ger ett visst skydd men det är viktigt att förstå att det aldrig ger samma inbrottsskydd som ett klassat, provat och certifierat skåp.

 

Värdeskåp

Värdeskåp väljes för förvaring av större summor kontanter, guld och ädla metaller, huvudnycklar, konfidentiella handlingar. Skåpen har stöldskyddsklassning enligt Europanorm SS EN 1143-1 i olika grader (ju högre grade desto bättre inbrottsskydd). Några modeller har även brandklassning.
Kundtjänst 0371-52 32 90
Öppet vardagar 08-16:30
 
Köpvillkor >
Så här gör man >
Hem >
Produkter >
Vapenskåp >
Produktväljaren >
Certifieringsguide >
Företaget >
Kontakt >
Senaste nytt >
Profsafe AB
Box 140
334 23 Anderstorp

Tel. +46 371-52 32 90
info@profsafe.se
Org.no 556722-2459

Kontaktpersoner >
T
rygg E-Handel >