MILJÖPOLICY

Profsafe AB med tillhörande dotterbolags verksamhet och dagliga arbete ska präglas av omtanke och omsorg av miljön. 
Att efterfölja lagar och överenskommelser för en bättre miljö i alla verksamhetsländer är ett absolut minimikrav. Miljötänkande ska vara en naturlig och integrerad del i den affärsmässiga verksamheten samt i det löpande utvecklings- och designarbetet.
Vid val av produktionsmetoder, produktutföranden, material och underleverantörer ska miljöaspekten alltid beaktas och väga tungt. Det skall i möjligaste mån alltid väljas miljöanpassade metoder och komponenter. 
Produkterna skall i möjligaste mån kretsloppsanpassas. 

Profsafe AB

Bild1.jpg

VD